درباره نادین مارک

چاپ فلزات نادین مارک

812738635_63517

طراحی و تولید انواع مارکهای آلومینیومی (ساده و برجسته )

طراحی و تولید انواع مارکهای اسید کاری (گود و برجسته )

طراحی و تولید انواع مارکهای کریستالی (نرم و خشک )

چاپ بر روی انواع برچسب و لیبل

حکاکی بر روی انواع فلزات

 

ارتباط با فروش